Om kurset

Velkommen til kurset Integraler og Differentialligninger (Integrals and Differential Equations = IDE).
Kurset er på 3 ECTS og bedømmes med bestået/ikke bestået ved en mundtlig eksamen i juni. Den mundtlige eksamen vil tage udgangspunkt i 8 afleveringsopgaver som I afleverer gruppevis i løbet af semesteret. Der vil blive afsat tid til at kunne regne disse afleveringsopgaver i noget af opgaveregningstiden.
Til hver kursusgang vil der være en spiseseddel, som I kan hente via Moodle, eller her på kursets hjemmeside: http://people.math.aau.dk/~anita/undervisning/ide11/. På spisesedlerne vil I kunne finde informationer om kursusgangen som hvilket stof, der gennemgås og hvilke opgaver I skal regne i opgaveregningstiden.
Inden første kursusgang vil det være en god idé at have installeret MatLab på jeres computere, da det er dette program vi skal bruge til diverse beregninger og visualiseringer i både forelæsningerne og i forbindelse med opgaveregningen (inkl. afleveringsopgaverne). I kan også få brug for Matlab i andre sammenhænge på jeres studie, så det er en god idé at blive bekendt med det. Nedenfor kan du finde link til hvor du kan downloade Matlab og et link til en introduktion til Matlab, hvis du ikke er bekendt med Matlab i forvejen.
Har du spørgsmål af den ene eller anden art, er du velkommen til at kontakte mig via kontaktoplysningerne til højre.