Videregående IT-matematik (VITM) for INF5 og BAIT5 - E10

Underviser:

Anita Abildgaard Sillasen

Email:

anita @ math.aau.dk (husk at fjerne mellemrummene) 

Litteratur:

Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and its Applications, sixth edition, McGraw-Hill 2007.  Bogens hjemmeside
Supplerende litteratur: Edwards & Penney (EP), Calculus 6e, side 54-74, 88-99, 102-141.

Om kurset:

Link til BAIT5's studieordning, hvor der kan læses mål og indhold i kurset.

Kurset er på 3 ECTS, hvoraf 1 ECTS er selvstudium i emnet "calculus: funktioner af en reel variabel, kontinuitet, afledte funktioner, geometrisk fortolkning".

Prøveform:

I løbet af semesteret (datoer følger senere) afleveres et antal opgaver til bedømmelse. Disse opgaver samt aktiv deltagelse ligger til grund for bedømmelsen. Der er givet dispensation fra studieordningen, således at kurset bedømmes med bestået/ikke bestået.

Afleveringsopgaver:

Aflevering 1:Afleveres mandag den 18. oktober

Aflevering 2:Afleveres mandag den 6. december

Sted:

Selma Lagerlöfs Vej 300, lokale 0.2.12

Kursusgange:

 1. Torsdag den 16. september, kl. 12.30-16.15

 2. Mandag den 20. september, kl. 8.15-12.00

 3. Onsdag den 22. september, kl. 12.30-16.15

 4. Torsdag den 30. september, kl. 12.30-16.15, Bemærk: lokale 0.2.11

 5. Fredag den 1. oktober, kl. 8.15-12.00

 6. Mandag den 4. oktober, kl. 12.30-16.15

 7. Fredag den 8. oktober, kl. 12.30-16.15

 8. Mandag den 11. oktober, kl. 8.15-12.00

 9. Mandag den 18. oktober, kl. 12.30-16.15 Selvstudium

 10. Mandag den 25. oktober, kl. 8.15-12.00 Selvstudium

 11. Torsdag den 28. oktober, kl. 12.30-16.15 Selvstudium

 12. Mandag den 1. november, kl. 8.15-12.00 Selvstudium

 13. Torsdag den 4. november, kl. 12.30-16.15 Selvstudium

 14. Mandag den 8. november, kl. 8.15-12.00

 15. Mandag den 15. november, kl. 8.15-12.00

Selvstudium:

De gange, der er selvstudie er I selv ansvarlige for at aftale hvor meget af pensum I vil læse, blot I når at læse alt i selvstudiet.