VITM - 3. kursusgang

12.30-13.00: Repetition

Vi gennemgår et par eksempler på anvendelse af kongruens-regning, samt definitionen af største fælles divisor.

13.00-14.45: Opgaveregning i grupperne.

Opgaver:

14.45-16.15: Forelæsning

Afsnit 3.6 og 3.7 (kun s. 232 om Euklids udvidede algoritme)