VITM - 5. kursusgang

8.15-8.45: Repetition

8.45-10.30: Opgaveregning i grupperne.

Opgaver:

Afleveringsopgave:

11.15-12.00: Forelæsning

8.6 (s. 566-570)