VITM - 6. kursusgang

12.30-14.45: Opgaveregning.

Opgaver:

14.45-16.15: Forelæsning

5.1 (s. 335-340(øverst)), 5.3