VITM - 8. kursusgang

8.15-8.45: Repetition

8.45-10.30: Opgaveregning i grupperne.

Opgaver:

10.45-12.00: Forelæsning

5.4, 6.2 (fra s. 406-411)