VITM - 9. kursusgang

8.15-8.45: Repetition

8.45-10.30: Opgaveregning i grupperne.

Opgaver:

10.45-12.00: Forelæsning

6.4 (til s. 436 øverst)