Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Calculus    Forår 2012

 
Hold 4Miniprojekt 4:  Binome og algebraiske ligninger


Materiale til binome ligninger:
          Kompendium i komplekse tal og differentialligninger side 8 (fra linie 9) - side 9
          A&E afsnit A.1 fra side A-8 midt
Materiale til algebraiske ligninger:
           Kompendium i komplekse tal og differentialligninger side 11 (fra linie 9)
           A&E afsnit A.2 fra side A-16 nederst - side A-17 midt
           AJ-noter side 4 - 6

Diskuter materialet i gruppen. Regn derefter nedenstående opgaver.

A&E afsnit A.1:  52, 54, 56
A&E afsnit A.2:  29, 32, 34, 35, 36

Diverse vink m.m.
Opgave A.1 52:  Facit:  ± sqrt(3) - i ,  2i
Opgave A.1 54:  Denne opgave kan regnes som hovedregning!  Facit: 
± sqrt(2) ,  ± i sqrt(2)
Opgave A.1 56:  Det er tilstrækkeligt at angive facit på formen  a(cosθ + i sinθ) .
                           Facit:  θ-værdierne bliver 
± π/5 ,  ± 3π/5 ,  π
                           De eksakte værdier af cos(π/5) , sin(π/5) etc. kan findes, men det er lidt besværligt,
                           se fx http://mathworld.wolfram.com/TrigonometryAnglesPi5.html.
Opgave A.2 32:  Facit: 
± (sqrt(6) - i sqrt(2))/2,  ± (sqrt(6) + i sqrt(2))/2
Opgave A.2 34:  Facit:  1
± i sqrt(3)  (begge dobbeltrødder)
Opgave A.2 35:  Mellemresultat:  P(z) = (z2 + 1)(z + 1)3 .  Facit:  ± i ,  -1 (tredobbelt rod)
Opgave A.2 36:  Facit:  -2 ± i ,  1,  2,  3

Ekstra opgave:  Polynomiet  P(z)  er givet ved  P(z) = z4 - 2z3 - z2 + 2z + 10 .
P(z) har en rod af formen  c(1 + i) .   a. Bestem c.   b.  Find alle rødder i  P(z) .
Facit:   a.  -1   b.  -1
± i ,  2 ± i 
Opdateret den