Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Calculus     Forår 2012

Hold 4
Opgavesæt 1

Opgaver i A&E  
Afsnit P.1 31, 39*, 41, 45*
Afsnit P.2 35, 47
Afsnit P.3
29, 41
Afsnit P.4 13*, 19
Afsnit P.5 3, 7, 31, 33, 34
Afsnit P.6 5, 9, 13, 15, 17


  * Diverse vink

     P.1
 39:   Bemærk, at  | x/2 - 1 | < 1  <=>  - 1 < x/2 - 1 < 1 .
     P.1
  45:   Bemærk, at  | a - b + b | <  | a - b | + | b | .  (Udnyttelse af trekantuligheden).
     P.4  13:   Bemærk definitionen på lige henholdsvis ulige funktion.
    Opdateret  den