Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Calculus     Forår 2012

Hold 5
Opgavesæt 11

Opgaver i A&E  
Afsnit 12.6 2*, 3*, 5*, 7*, 11, 19
Afsnit 13.1 3, 5, 7, 17*


    * Diverse vink

     12.6   2:   Mellemresultat:  df(0,01; -0,01) = -1/300 .  Facit:  0,7821

               3:   Mellemresultat:  df(0,01; 0,05) = 0,0814

               5:   Mellemresultat:  df(-0,1; -0,2; 0,1) = -1/30

               7:   Mellemresultat:  df(0,05; -0,02) = -0,24

     13.1 17:   Mellemresultat:  H(1, 1, ½) = [-1, 1, 2; 1, 0, 0; 2, 0, -2]
                                                (Matlab skrivemåde for matricer, dvs. rækkevis)
                     Benyt fx sætning 8 i afsnit 10.7 (side 609) til at afgøre om Hessematricen
                     er positiv definit, negativ definit eller indefinit.
    

    

Opdateret  den