Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Calculus     Forår 2012

Hold 4
Opgavesæt 13

Opgaver i A&E  
Afsnit 14.1 6*, 15*, 17*, 19*, 21*
Afsnit 14.2 3, 7, 9*, 13*, 15*, 19, 23


    * Diverse vink

     14.1    6:   Del op i tre integraler. Facit: 30 - 9 - 6 = 15. Giv begrundelse.
              15:   Del op i to integraler. Facit: 0 + 0 = 0. Giv begrundelse.
              17:   Tænk på lige/ulige funktioner.
              19:   Bemærk, at  z = sqrt(x2 + y2),  x2 + y2 <  a2  fremstiller en kegle på spidsen
                      med højde a.
             
21:   Voluminet af et tetraeder.
     14.2    9:   Overvej integrationsrækkefølge.
              13:   Overvej integrationsrækkefølge.
              15:   Overvej integrationsrækkefølge.

    

Opdateret  den