Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Calculus     Forår 2012

Hold 4
Opgavesæt 2

Opgaver i A&E  
Afsnit P.7 5*, 17
Afsnit 2.5 19*, 29*
Afsnit 3.5
1, 3, 9*, 11*, 13, 19, 25, 31, 49*, 53*


  * Diverse vink

     P.7
   5:   Er bogens facit og tabelværdien i kompendium i calculus side 3 begge rigtige?
     2.5  19:   Udnyt formlen for sinus til den dobbelte vinkel.
     2.5  29:   Omskriv udtrykket til tan(x/2).
     3.5    9:   Udnyt , at summen af arccosx og arcsinx er π/2.
     3.5  11:   Benyt formlen for arctanx udtrykt ved arcsin, se kompendiet side 4. Benyt
                    derefter grundrelationen mellem cosinus og sinus.
                    Mellemresultat:  cos(arctanx) = 1/sqrt(1+x2) .
     3.5  49:   Et alternativ:  Sæt  x = - sqrt(3)  ind i  f(x)  i eksempel 9.
     3.5  53:   Mellemresultat:  y = (1/3)arctan(x/3) + c .

Opdateret  den