Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Calculus     Forår 2012

Hold 4
Opgavesæt 23

Opgaver i A&E  
Afsnit 3.7 1, 3, 5, 7, 11, 13*, 15
Afsnit 17.5 3, 5*, 7, 9
Chapter 17 Review 7*
Afsnit 17.4 5*, 10*


    * Diverse vink

       3.7  13:   Et begyndelsesværdiproblem. Bestem den fuldstændige løsning, differentier denne, og
                      indsæt begyndelsesværdierne for både y og y'. Dette giver to ligninger til bestemmelse
                      af de arbitrære konstanter.
     17.5
    5:   Opgaven kan løses uden forhåndsoplysning om en specifik løsning.
     Chapter 17 Review  7:   Reducer til en separabel førsteordens differentialligning, jf. afsnit 17.4.
     17.4    5:   Mellemresultat:  v'' - v' = 0   (y = xv)
     17.4  10:   Bemærk, at  y' = [2, 1; 2, 3] y   (Matlab skrivemåde for matrix, dvs. rækkevis.)
                      Løsningsmetode som i SIF afsnit 5.5.
                      Facit:  y = (y1, y2) = (c1et + c2e4t,  - c1et + 2c2e4t)

    
 

Opdateret  den