Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Calculus     Forår 2012

Hold 4
Opgavesæt 3

Opgaver i A&E  
Afsnit 2.8 3
Afsnit 4.9 9, 13, 15*
Afsnit 4.10
1, 3, 7, 9*, 15**, 19
Chapter 4 Review 15, 17


  * Facit

     4.9
 15:   [7,0710; 7,0714]
     4.10  9:   [2,0799; 2,0801]

   ** Diverse vink

     4.10 15:   Da P8(x) = P7(x), kan vi benytte R8(x) i stedet for R7(x).
         Opdateret  den