Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Calculus     Forår 2012

Hold 4
Opgavesæt 4

Opgaver i A&E  
Afsnit 8.4 3*, 11*
Afsnit 8.5 9*, 15*, 17*, 19*, 27
Afsnit 8.6
3*, 7*, 11*


    * Diverse vink

     8.4   3:   Mellemresultat:  ds = 3a cost sint dt
                   Bemærk, at kurven er optegnet i A&E side 479. Udnyt symmetri.
     8.4 11:   Buedifferentialet er udregnet i eksempel 1 side 478 - 479.
                   En stamfunktion til  e2t sint :  (1/5) e2t (2sint - cost)
     8.5   9:   Omskriv til kartesiske koordinater.
     8.5  15, 17, 19:   Se navne på kurverne i kompendiet side 33.
     8.6
   3,   7,  11:   Udnyt symmetri.
Opdateret  den