Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Calculus     Forår 2012

Hold 4
Opgavesæt 6

Opgaver i A&E  
Afsnit 11.1 3*, 9*, 13*, 19*
Afsnit 11.3 15*, 17*, 23*, 25*
Chapter 11 Review
5, 6**


    * Diverse vink

     11.1    3:   Bemærk, at  x = 0  og  y = z2 .
     11.1    9:   Bemærk, at  4x = 3y  og  x2 + y2 + z2 = 25 .
     11.1  13:   Udtryk sqrt(x2 + y2) ved z .  Vær omhyggelig med differentiationerne.
     11.1  19:   Bemærk, at  u = u(t), hvor t betegner tiden. Følg fremgangsmåden i eksempel 5
                      side 624-625.  Mellemresultater:  du/dt = 2/3 ,  d2u/dt2 = -16/27 .              
     11.3  15:   Husk, at  ds = | r'(t) | dt .  Mellemresultat:  | r'(t) | = sqrt(4a2t4 + b2t2 + c2) / t .
     11.3
  17:   Mellemresultat:  | r'(t) | = sqrt(t2 + 2) .  Udnyt integrationstabellen bagest i bogen.
     11.3  23:   Mellemresultat:  s = t sqrt(A2 + B2 + C2) .
     11.3  25:   Mellemresultat:  | r'(t) | = sqrt(9a2 + 16b2) cost sint = 2K cost sint .


    ** Facit

     11 Review  6:   at = et - e-t an = sqrt(2) ,   v(t) har minimum for t = 0 .
Opdateret  den