Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Calculus     Forår 2012

Hold 4
Opgavesæt 7

Opgaver i A&E  
Afsnit 12.1 7*, 13*, 17*, 23*, 35, 39, 41, 45
Afsnit 12.2 3*, 5*, 7*, 9, 11, 13*, 15, 23


    * Diverse vink

     12.1    7:   Optegn definitionsmængden i xy-planen.
     12.1  13:   Hvad betyder det, at x ikke optræder eksplicit i funktionsudtrykket?
     12.1  17:   Udnyt symmetri.
     12.1  23:   Sæt  f(x, y) = c , og find y som funktion af x.              
     12.2    3:   Foretag grænseovergang mod (0, 0) ad forskellige veje.
     12.2
    5:   Værdierne for x og y kan indsættes direkte.
     12.2    7:   Benyt definitionen på grænseværdi. Vurder udtrykket  | f(x, y) - 0 | ,
                      og  bestem  δ = δ(ε) .
     12.2  13:   Vi siger, at f har en hævelig diskontinuitet i punktet (0, 0).


    

Opdateret  den