Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Calculus     Forår 2012

Hold 4
Opgavesæt 8

Opgaver i A&E  
Afsnit 12.3 5, 7, 9, 17*, 19*, 23, 27, 36*
Afsnit 12.4 5, 9, 12, 15, 17, 20


    * Diverse vink

     12.3  17:   Angiv en parameterfremstilling for linien nævnt i opgaveteksten frem for en
                      beskrivelse ved tre ligninger som angivet i bogens facitliste.
     12.3  19:   Samme kommentar som til opgave 17.
     12.3  36:   Benyt definitionen på partiel differentiation til at bestemme fx(0, 0) og  fy(0, 0).
    

    

Opdateret  den