Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Calculus     Forår 2012

Hold 4
Opgavesæt 9

Opgaver i A&E  
Afsnit 2.4 7, 9*, 45
Afsnit 12.5 1*, 3*, 5*, 7, 13, 15*, 17*, 26, 31


    * Diverse vink

     2.4  9:   Bemærk, at  f(x) = (1 - x2) sgn(1 - x2) . Betegnelsen sgn er en forkortelse for signum,
                  som betyder fortegn. sgn(x) er defineret ved sgn(x) = -1, når x < 0, og sgn(x) = 1,
                  når x > 0.
     12.5  1, 3, 5, 15, 17:   Skriv facit med benyttelse af bløde d'er.
    

    

Opdateret  den