Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet


Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4


Introduktion

Beskrivelse af matematikkurserne på første studieår

Matematik på det første studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet består af to kurser, Lineær algebra og Calculus.

Lineær algebra gennemføres i efterårssemesteret og har et omfang på 22 lektioner (5 ECTS). Af disse 22 skemalagte lektioner er der lærerdækning på de 18, de resterende 4 lektioner er selvstudium på gruppebasis (miniprojekter), dog med hjælpelærerdækning. Emnerne i de 4 miniprojekter er anvendelser af lineær algebra med hovedvægten lagt på introduktion og brug af computerværktøjet Matlab. Miniprojekterne evalueres særskilt ved konstateret aktiv deltagelse. Kurset i lineær algebra afsluttes med en skriftlig prøve af 4 timers varighed med karakter efter 7-skalaen. Prøven er uden brug af elektroniske hjælpemidler.

Calculus, som finder sted i forårssemesteret, er struktureret på tilsvarende måde og har ligeledes et omfang på 22 lektioner.

Lineær algebra bliver afviklet med to lektioner om ugen. Kurset ligger fortrinsvis tirsdag eftermiddage 1230 - 1615 og torsdag formiddage 0815 - 1200. Der kan forekomme afvigelser, så hold øje med skemaet. Alle forelæsninger foregår i auditorium 6.

Hver lektion begynder med knap en halv times opsamling og repetition af stof fra den tidligere kursusgang.

Efter den indledende opsamling og repetition arbejdes der i grupperummene med opgaver og teori i to timer.  I løbet af denne periode vil hver gruppe et antal gange få besøg af en af de hjælpelærere, der er tilknyttet kurset.

Efter opgaveregningen er der en forelæsning på to gange 35 minutter, hvor ny teori gennemgås.

Kursusstart

Første kursusgang begynder med en yderligere introduktion til kurset efterfulgt af arbejde med et indledende opgavesæt. Derefter forelæsninger over det nye stof. Se i øvrigt kursusoversigten.

Matlab

Matlab downloades snarest muligt via IT-linket på http://www.tnb.aau.dk.

Venlig hilsen
Bo Rosbjerg

Tlf. 9940 8862,  email:  br@math.aau.dk


Opdateret den