Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4
Opgavesæt 10

Opgaver i SIF Afsnit 3.2
Regnetekniske opgaver 9*, 15, 21, 33, 37, 61
Sand/falsk opgaver 39-58
Teoretiske opgaver
69**, 71**, 72, 73, 74**, 75
Matlab opgaver 83, 84***
  
 * Ændring af opgave
   

    3.2  9  a:   Udfør først en søjleoperation, som skaffer to nuller i anden række, og udregn derefter
                     determinanten.
               b:   Beregn den inverse matrix efter formlen A-1 = (1/det A) AcT
               c:   Kontroller A-1 ved at udregne AA-1.

 
** Diverse vink

     3.2  69:   Udregn determinanten på begge sider af AA-1 = I.
     3.2  71:   Bemærk, at matricerne A og B-1AB er similære.
    
3.2  74:   Bemærk, at det (-A) = (-1)n det A. (Hvorfor?)

 *** Facit

     3.2
  84  a:   x = (119, -262, 61, -164)     b:   5
 

 Opdateret  den