Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4
Opgavesæt 12

Opgaver i SIF Afsnit 4.1 Afsnit 4.2
Regnetekniske opgaver 7, 15/19, 29, 39, 83 5, 21*/59, 25
Sand/falsk opgaver 43-62 33-52
Teoretiske opgaver
71, 72, 73, 74, 77* 71, 75*, 77*
Matlab opgaver 101, 102*, 103 85, 86, 87

  
* Diverse vink

     4.1  77:   Vis, at fællesmængden af V og W er ikke-tom og lukket over for addition og
                    skalarmultiplikation.
   
     4.2  21:   Skriv ligningen som Ax = 0, og benyt den sædvanlige metode til at løse et homogent
                    ligningssystem
.

     4.2  75  a:   Udnyt, at T er lineær.
   
     4.2  77  a:   Vælg et u i fællesmængden af V og W. Udnyt, at u = u + 0 og u = 0 + u.
                  b:   Betragt en basis for V og en basis for W. Vis, at et system af alle basisvektorer for
                         både V og W er lineært uafhængigt og udspænder Rn.                  

    ** Facit

     4.1  102  a:   Nej.
                    b:   Ja.
              
 

Opdateret  den