Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4
Opgavesæt 15

Opgaver i SIF Afsnit 5.1 Afsnit 5.2
Regnetekniske opgaver 9, 17, 37 7, 19, 39
Sand/falsk opgaver 41-60 53-65, 69-72
Teoretiske opgaver
66*, 67, 69 77, 83, 84
Matlab opgaver 76** 91

 
* Diverse vink

     5.1  66:   Bemærk, at egenrummet hørende til egenværdien 0 for matricen A er Nul A .
   

  ** Facit

     5.2
 76:   Egenværdierne er  -2,7 ;  2,3 ;  -1,1 (multiplicitet 2)

 


   

Opdateret  den