Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4
Opgavesæt 16

Opgaver i SIF Afsnit 5.3 Afsnit 5.4
Regnetekniske opgaver 11, 17, 75 7, 19, 25
Sand/falsk opgaver 29-48 29-48
Teoretiske opgaver
81*/82, 84*, 85 75, 81, 83
Matlab opgaver 91, 93 85

 

* Diverse vink

     5.3  81:   Når A er diagonaliserbar, findes en matrix B med lineært uafhængige egenvektorer for A
                 
  som søjlevektorer, så B-1AB = D , hvor D er en diagonalmatrix med A's egenværdier i
                    diagonalen.

     5.3  84:   Husk, at Ak = BDkB-1.   

Opdateret  den