Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4
Opgavesæt 19

Opgaver i SIF Afsnit 6.3
Regnetekniske opgaver 7, 9, 15, 19*, 23, 25
Sand/falsk opgaver 33-56
Teoretiske opgaver
59, 61*, 67*, 70*, 72*/73, 75
Matlab opgaver 85, 87
  

 
* Diverse vink

     6.3   19:   I denne opgave er W nulrummet hørende til en matrix.

     6.3   61:   Bliv inspireret af eksempel 2 på side 390-391.

    
6.3   67:   Husk, at  PW  = C(CTC)-1CT.

     6.3   70:   Hvilke egenværdier kan PW  have?

     6.3   72:   Husk, at enhver vektor i Rn entydigt kan skrives som summen af en vektor i W og en
                     vektor i det ortogonale komplement til W.
    

 


 Opdateret  den