Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4
Opgavesæt 2

Opgaver i SIF Afsnit 1.1 Afsnit 1.2
Regnetekniske opgaver 3, 19, 21 3, 19, 35
Sand/falsk opgaver 37-56 45-63
Teoretiske opgaver
69, 75, 79, 81*, 82 68**, 70, 86*
Matlab opgaver 84 91

 
 * Diverse vink

     1.1  81:   Bemærk, at  B = ½ (B + BT) + ½ (B - BT) .

     1.2  86:   Sæt  u = ej j = 1, 2, ... , n .


  ** Facit

     1.2  68:   Udregninger giver  AθT(Aθ u) = u  og  Aθ (AθTu) = u .  (Bemærk også, at  AθT = A- θ .)
Opdateret  den