Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4
Opgavesæt 20

Opgaver i SIF Afsnit 6.5
Regnetekniske opgaver 3, 13, 37**, 41*, 63*, 67
Sand/falsk opgaver 17-36
Teoretiske opgaver
39, 40*, 42*, 47, 49*, 68
Matlab opgaver 71, 73
  
 

 * Diverse vink

     6.5   40:   Bemærk, at  BTvi = ei .  (Hvorfor?)

     6.5   41:   Bestem v3 , så  (v1, v2, v3)  bliver en ortonormal basis for R3; ligeledes w3 , så også
                     (w1, w2, w3)  bliver en ortonormal basis for R3. Benyt dernæst formlen i opgave
                     6.5 40 (iii) til at bestemme matrixrepræsentationen for T.

     6.5   42:   Husk, at T repræsenteres af matricen  [T(e1)  T(e2)  T(e3)] .

    
6.5   49:   Husk, at Q og QT har samme egenværdier.

     6.5   63:   Husk, at  F(v) = T(v) + b , hvor T er en ortogonal lineær operator, som repræsenteres
                     af en ortogonal matrix Q. I almindelighed kan vi ved at tage differenser mellem de
                     opgivne værdier af F få to relationer, hvor Q - men ikke b - indgår. Disse relationer kan
                     sammenfattes til en matrixligning, som løses mht. Q, jf. kompendiet side 22 eks. 3.
                     Herefter vil b kunne bestemmes ud fra én af de opgivne værdier af F.

                     I nærværende opgave fremkommer imidlertid den samme relation - bortset fra pro-
                     portionalitet - når der tages differenser mellem de opgivne værdier af F, nemlig
                     Q[1; -2] = [2; -1] . For at få yderligere en relation kan vi udnytte, at T er indre produkt
                     bevarende, dvs. der må også gælde, at  Q[2; 1] = ± [1; 2] . Der bliver altså to
                     muligheder. I begge tilfælde løses den relevante matrixligning. Ved at benytte plus
                     fremkommer den løsning, der er angivet i bogens facit, og ved at benytte minus
                     fremkommer løsningen  Q = [0 -1; -1 0] ,  b = [2; 7] .

 ** Facit

     6.5   37:   Et par alternative facit:  (1/35) [14√5 0 -7√5; 2√5 15√5 4√5; 15 -10 30]  og
                     (1/35) [-30 6 17; 10 33 6; 15 -10 30] .
    

 


 Opdateret  den