Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4
Opgavesæt 22

Opgaver i SIF Afsnit 6.6
Regnetekniske opgaver 3, 5, 11, 15, 19, 41
Sand/falsk opgaver 21-40
Teoretiske opgaver
47/48/49, 59*, 61*, 66, 72*, 73
Matlab opgaver 75

 

* Diverse vink

     6.6   59:   Bemærk, at A er positiv definit, når A er symmetrisk og  xTAx > 0  for alle  x ≠  0 .
                      Husk desuden, at når
A er symmetrisk, findes en ortogonal matrix Q bestående
                      af egenvektorer for
A, så  QTAQ = D.
                      i.  Sæt 
x = Qei , og udregn  xTAx .
                  
   ii.  Sæt  x = Qy, og udregn  xTAx .

     6.6   61:   Vis, at A-1 er symmetrisk, og at  xTAx = (Ax)TA-1Ax .

     6.6   72:   Udnyt, at  xTATAx = ||Ax||2 .  Analogt for AAT.

  


 Opdateret  den