Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4
Opgavesæt 3

Opgaver i SIF Afsnit 1.3 Afsnit 1.4
Regnetekniske opgaver 5, 9, 51* 7*, 11*, 19, 35, 41, 47
Sand/falsk opgaver 57-76 53-72
Teoretiske opgaver
77, 79, 80 81, 85, 90
Matlab opgaver    96*, 97

 

* Facit

    1.3  51:   (x
1, x2, x3, x4) = (6, 0, 7, 0) + r (-3, 1, 0, 0) + s (2, 0, -4, 1)
   
    1.4  7:     (x1, x2, x3) = (-1, 0, 2) + r (2, 1, 0)

    1.4  11:   (x1, x2, x3, x4) = (-4, 0, 3, 0) + r (-3, 1, 0, 0) + s (1, 0, -2, 1)

    1.4  96:   Ligningssystemet er ikke konsistent.   

Opdateret  den