Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4
Opgavesæt 4

Opgaver i SIF Afsnit 1.6 Afsnit 1.7
Regnetekniske opgaver 13, 27, 35 19, 23, 33*, 59
Sand/falsk opgaver 45-64 63-80 **
Teoretiske opgaver
70*, 73*, 76 87*, 91*, 93/94
Matlab opgaver 79 101, 103


  
* Diverse vink

     1.6  70:   Vis, at  r + s  og  r - s  gennemløber alle reelle tal uafhængigt af hinanden.
   
     1.6  73:   Giv et simpelt modeksempel.

     1.7  33:   Hovedregning!

     1.7  87:   Udnyt, at  (r, s) = (0, 0)  <=>  (r + s, r - s) = (0, 0) .

     1.7  91:   Benyt indirekte bevis.


   ** Trykfejl

     1.7  77 og 78:   Rn skal være Rm.

 


Opdateret  den