Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4
Opgavesæt 6

Opgaver i SIF Afsnit 2.1 Afsnit 2.3
Regnetekniske opgaver 1, 13, 17, 23, 29 3, 13, 17, 29
Sand/falsk opgaver 33-50 33-47
Teoretiske opgaver
58*, 64**, 65** 56**, 59, 60
Matlab opgaver   97


 * Facit

    2.1  58:   Spejling i y-aksen.


 
** Diverse vink

     2.1  64:   Giv et simpelt modeksempel.
   
     2.1  65:   Ombyt summationsrækkefølgen.

     2.3  56 a:   Benyt indirekte bevis.

 


   

Opdateret  den