Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4
Opgavesæt 7

Opgaver i SIF Afsnit 2.3 Afsnit 2.4
Regnetekniske opgaver 71, 77* 13, 15, 23*, 27
Sand/falsk opgaver 48-52 35-54
Teoretiske opgaver
83*, 89*, 92 64, 66, 84**
Matlab opgaver 97, 99 89, 91
 
 * Diverse vink

     2.3
  77:   Find først den reducerede række-echelonform af A.

     2.3  83:   Sæt a3 = w, og bestem a4 udtrykt ved u og w.

     2.3  89:   Husk, at den reducerede række-echelonform er entydigt bestemt.

     2.4  23:   Visse af regningerne samt resultatet bliver mere overskuelige, hvis faktoren ½ holdes
                    udenfor.


 
** Supplerende oplysninger

     2.4  84:   a, b og c viser, at relationen mellem A og B er en ækvivalensrelation. De tre egenskaber
                    kaldes hhv. refleksivitet, symmetri og transitivitet.
                    I stedet for at sige, at A er similær med B, og at B er similær med A, kan vi blot sige, at
                    A og B er similære.


 Opdateret  den