Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4
Opgavesæt 8

Opgaver i SIF Afsnit 2.7 Afsnit 2.8
Regnetekniske opgaver 31, 67, 69* 23, 29, 37*
Sand/falsk opgaver 35-54 41-55
Teoretiske opgaver
79, 90*, 93, 101 61, 65
Matlab opgaver 102*, 103  
 

 * Diverse vink
   

    2.7  69:   Regninger som i kompendiet side 22 eksempel 3.

     2.7  90:   Besvar spørgsmål b først.

     2.8  37:   Husk, at for en lineær operator gælder, at egenskaberne enentydighed og på følges ad,
                    enten har operatoren begge egenskaber eller ingen af dem.

     2.8  73:   Udnyt sætning 2.12


 
** Facit

     2.7  102 a:   T(x) = AxA = [22 -6 -8 10; 4 1 1 5; -20 7 9 -7; -21 6 8 -9] Opdateret  den