Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet

 

Lineær algebra     Efterår 2012

Hold 4
Opgavesæt 9

Opgaver i SIF Afsnit 2.8 Afsnit 3.1
Regnetekniske opgaver 73*, 85 9/11, 19*, 25/27, 31/33
Sand/falsk opgaver 56-60 45-64
Teoretiske opgaver
91, 92, 95, 96 65, 69, 71, 79*
Matlab opgaver  100**  84**
 
 * Diverse
   

    2.8  73:   Udnyt sætning 2.12

    3.1  19:   Udregn også determinanten ved opløsning efter efter tredie søjle.

     3.1  79:   Alternativt facit:  ½ |û·v|  


 
** Facit

     2.8  100 b:   A-1 = [-2 10 -1 -12; 1 -6 2 7; 1 -2 0 2; 0 1 -1 -1]

     3.1  84  a:  det A = -40,  det A-1 = -1/40
                  c:  det A-1 = 1/det A
 Opdateret  den