EVU - Efterår 2010

Analyse 1


Om eksamen

Eksamen i kurset Analyse 1 er en individuel mundtlig eksamen, med ekstern censor, og med karakter efter 7 skalaen.

Eksamen foregår på følgende måde. Eksaminanden trækker ét af hovedspørgsmålene nedenfor, og har derefter ca. 30 minutter til forberedelse af en præsentation af det trukne spørgsmål. Ved forberedelsen kan anvendes lærebøger og notater.

Efter forberedelsen begynder eksamen. Det er eksaminanden, der har initiativet til præsentationen. Det er en del af eksamen at udvælge og præsentere de centrale dele i det trukne spørgsmål. Eksaminanden har ca. 20 minutter til denne præsentation.

Når denne præsentation er afsluttet, og efter eventuelle supplerende spørgsmål fra eksaminator OG censor, får eksaminanden sit bispørgsmål. Dette vedrører den halvdel af pensum, som ikke indgik i det forberedte spørgsmål. Det drejer sig om fundamentale definitioner og resultater fra teorien. Man vil ikke blive bedt om at give beviser. Bispørgsmålet tager ca. 5-7 minutter. Eksaminanden kan ikke forvente, at den totale tidsramme på ca. 25-27 minutter overskrides.

Herefter forlader eksaminanden eksamenslokalet, og censor og eksaminator voterer. Når dette er afsluttet, kommer eksaminanden ind i eksamenslokalet, og får sin karakter, med en begrundelse for den.

Vedr. hjælpemidler under præsentationen af det forberedte spørgsmål: Det er tilladt at medbringe en kortfattet disposition på et enkelt A4 ark, men hvis en sådan anvendes, skal den afleveres til censor efter præsentationen, og indgår i bedømmelsen af præsentationen.

Eksamensspørgsmål

Nedenfor er listen med hovedspørgsmål (og pensum).
Opdateret d.13 december 2010 af HC.