MAT1 og Mat-Øk 1 -- Efterår 2012

Introduktion til matematiske metoder


1. kursusgang

Mandag den 15. oktober 2012,  kl. 12:30
Sted: Strandvejen 12-14, Rum A314.

Dagens program Nedenfor refererer [AJ-v1] til version 1 af forelæsningsnoterne, som findes på kursets hjemmeside.

12:30-14:00
Introduktion til kurset i A314. Forelæsning vedrørende induktionsbeviser, samt noget om talfølger og differensligninger. Jeg gennemgår afsnit 2, afsnit 3 og dele af afsnit 4 i [AJ-v1].
14:00-16:15
Opgaveregning i grupperum.
Læs de gennemgåede afsnit af noterne. Regn dernæst opgaverne på nedenstående liste. Opgaverne skal løses i den angivne rækkefølge. Alle opgaver nedenfor er fra [AJ-v1].
1. Exercise 3.1.
2. Exercise 3.2. Meget vigtig, resultatet bruges senere i kurset flere gange.
3. Exercise 3.5.
4. Exercise 3.3.
5. Exercise 3.4.
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.