MAT1 og Mat-Øk 1 -- Efterår 2012

Introduktion til matematiske metoder


4. kursusgang

Torsdag den 25. oktober 2012,  kl. 08:15
Sted: Strandvejen 12-14, Rum A413.

Dagens program

12:30-14:00
Forelæsning i A413. Jeg starter med at besvare spørgsmål vedrørende de komplekse tal. Derefter fortsætter jeg gennemgangen af afsnit 6 i [AJ-v1] vedrørende anden ordens differensligninger.
14:00-16:15
Opgaveregning i grupperum.
Læs de gennemgåede afsnit af noterne. Regn dernæst opgaverne på nedenstående liste.
1. Opgaver vedrørende komplekse tal fra oversigt S1, hvis de ikke allerede er regnet. Det er: [SLB], side 15-16: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.15.
2. Fra [SLB], side 21, opgaverne 3.1 og 3.2.
3. Exercise 6.1 fra [AJ-v1], side 26.
4. Exercise 6.2 fra [AJ-v1], side 26.
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.