MAT1 og Mat-Øk 1 -- Efterår 2012

Introduktion til matematiske metoder


5. kursusgang

Mandag den 29. oktober 2012,  kl. 08:15
Sted: Strandvejen 12-14, Rum A413.

Dagens program

08:15-09:45
Forelæsning i A413. Jeg gennemgår resten af afsnit 6.1, og starter med afsnit 6.2 i [AJ-v1].
09:45-12:00
Opgaveregning i grupperum.
Læs de gennemgåede afsnit af noterne. Regn dernæst opgaverne på nedenstående liste.
1. Bestem to lineært uafhængige løsninger til hver af nedenstående homogene anden ordens differensligninger.
(a). x(n + 2) + 2x(n + 1) + x(n) = 0
(b). x(n + 2) + 7x(n + 1) + 10x(n) = 0
(c). x(n + 2) + 4x(n) = 0
(d). x(n + 2) + 2x(n + 1) + 2x(n) = 0

2. Exercise 6.3 fra [AJ-v1], side 26.
3. Exercise 6.7 fra [AJ-v1], side 27.
4. Exercise 6.8 fra [AJ-v1], side 27.
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.