MAT1 og Mat-Øk 1 -- Efterår 2012

Introduktion til matematiske metoder


13. kursusgang

Mandag den 3. december 2012,  kl. 12:30
Sted: Strandvejen 12-14, Rum A315.

Dagens program

Undervisningen er fra denne kursusgang af delt i to spor. Denne del er for de studerende, der er optaget på matematik-studiet. Det andet spor er for studerende på matematik-økonomi-studiet.

12:30-14:30
Forelæsning i A315. Jeg starter på gennemgangen af afsnit 8 i [AJ-v1, side 31-34]. Det omhandler systemer af første ordens differensligninger.

14:30-16:15
Opgaveregning i grupperum.
1. Gennemlæs afsnit 8 i [AJ-v1], siderne 31-32. Regn dernæst opgaverne på nedenstående liste.

2. Der er givet første ordens systemet

x1(n + 1) = 3x1(n)
x2(n + 1) = -2x2(n)

Opskriv systemet i vektor-matrix form. Løs derefter systemet ved matrix-metoden. Forklar også, hvorfor systemet kan løses med metoden fra afsnit 4. Bestem den løsning, der opfylder x1(0) = 2; x2(0) = -1.

3. I fortsættelse af foregående opgave skal følgende inhomogene system løses:

x1(n + 1) = 3x1(n)-4
x2(n + 1) = -2x2(n)+5

Igen skal man bruge både vektor-matrix metoden og metoden fra afsnit 4.

4. Der er givet systemet

x1(n + 1) = x2(n)
x2(n + 1) = 4x1(n)

Opskriv systemet i vektor-matrix form. Definer nu x(n) = x1(n). Gør rede for, at hvis x1(n) og x2(n) er løsninger, så er x(n) en løsning til anden ordens differensligningen x(n + 2) -4x(n) = 0. Brug dette resultat til at løse det givne system.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.