MAT1 og Mat-Øk 1 -- Efterår 2012

Introduktion til matematiske metoder


Selvstudium S1

Onsdag den 24. oktober 2012,  kl. 08:15
Sted: Grupperum.

Dagens program

08:15-12:00
Dette er den første selvstudium kursusgang i kurset. Disse kursusgange er indført for at sikre en tilstrækkelig fordybelse i pensum, og de er en veldefineret komponent af selvstudium i uddannelsesforløbet. I skal bruge denne dag til at læse noterne om komplekse tal, [SLB].

Anbefalet program
1. Læs siderne 556-559 i [SIF].
2. Læs siderne 12-15, afsnit 2 om komplekse tal på cartesisk form, i [SLB]. Husk at gennemregne og forstå eksemplerne.
3. Læs følgende opgaver fra [SLB], side 15-16: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.15. Bemærk, at der er en facitliste sidst i noterne. Det er vigtigt at regne disse opgave i hånden. I vil ikke have adgang til en lommeregner mv ved den skriftlige eksamen.
4. Læs siderne 17-19 i [SLB], afsnit 3 om komplekse tal på polær form. Gennemregn eksemplerne 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.