SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


1. kursusgang

Mandag, den 8. februar 2010,  kl. 08:15
Auditorium 4

Bemærk: Lærebogen til kurset er David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications. Jeg henviser til bogen som Lay nedenfor. Der er tre forskellige udgaver af bogen, som alle kan bruges til kurset. Det er (i) Third Edition, (ii) Third Edition Update, og (iii) Pearson International Edition, Third Edition Update.

Dagens program

Bemærk tiderne.
08:15-09:00
Forelæsning i Auditorium 1. Introduktion til Matematik 2A. Noget om eksamen. Derefter gennemgang af afsnit 1.1 i Lay.
09:00-11:15
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
11:15-12:00
Forelæsning i Auditorium 4. Gennemgang af første del af afsnit 1.2 i Lay.

Opgaver

Lay Section 1.1
Practice problems 1, 2, 3. Bemærk, at der er detaljeret løsning til disse opgaver sidst i afsnit 1.1.
Lay Section 1.1
Opgaverne 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17.
Lay Section 1.1
Ekstraopgaver, hvis der er tid til det: 16, 18, 19, 20, 21, 22.
MapleTA træningsgopgave
Den første træningsopgave ligger som intro. Det er en meget simpel opgave. De første spørgsmål tester om I husker fra efteråret, hvordan man arbejder med MapleTA. De to sidste tester indtastning af henholdsvis en vektor og en matrix. 


Opdateret den 29. januar 2010 af Horia Cornean.