SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


10. kursusgang

Mandag, den 26. april 2010,  kl. 08:15
Auditorium 4

Bemærk: Opsamling, så ændrede tider i dag!

Vi samler op på Lay kapitel 1 & 2.

Dagens program

08:15-09:15
           Opsamling/Repetition i Auditorium 4: Repetition af Lay 2.8 og 2.9 om underrum, baser mv. Generel opsamling på Lay, kapitel 1 & 2.
09:15-12:00
Opgaveregning i grupperne. Husk at eksamen bliver vha. MapleTA, så det er i jeres egen interesse at nå gennem MapleTA opgaverne nedenfor.

Opgaver

Lay §2.8: 1, 3, 4, 5, 11, 15 og 21.
Lay §2.9: 1, 3, 9, 11, 17, 19 og 21.

MapleTA træningsopgaver:

  1. invers matrix 1
  2. invers matrix teori 1
  3. matrix operationer 1
  4. matrix vektor ligning teori 1
  5. lineaer (u)afhaengighed 1
  6. matrix multiplikation
  7. lineaer afbildning 1
  8. lineaere ligninger 2

Opsamlingsopgaver

Lay, Chapter 1 Supp. Ex (side 118-120): 1, 17, 21 & 23.
Lay, Chapter 2 Supp. Ex (side 199-200): 1, 6, 7, 9, 10 & 11.

Opdateret den 21. april 2010 af H.C.