SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


11. kursusgang

Mandag, den 3. maj 2010,  kl. 08:15
Auditorium 4


Dagens program

08:15-09:00
           Repetition i Auditorium 4: Vi regner nogle udvalgte opgaver fra kapitel 1 & 2 i Lay.
09:00-11:00
Opgaveregning i grupperne, se opgaveliste nedenfor.
11:00-12:00
            Foreæsning i Auditorium 4: Gennemgang af Section 3.1 og starten af 3.2 i Lay om determinanter for kvadratiske matricer.

Opgaver

Følgende to opgaver er faktiske 2008 eksamensopgaver for Mat2A for hold der ikke benytter MapleTA (dvs. kun AAU Esbjerg/Kbh):

Prøveopgave 4
Prøveopgave 2

Dernæst:

Lay, Chapter 1 Supp. Ex (side 118-120): 1, 17, 21 & 23.
Lay, Chapter 2 Supp. Ex (side 199-200): 1, 6, 7, 9, 10 & 11.

Maple TA opgaverOpdateret den 29. april 2010 af HC.