SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


14. kursusgang

Onsdag, den 12. maj 2010,  kl. 8:15
Auditorium 4


Dagens program

08:15-09:00
           Repetition i Auditorium 4: Vi repeterer afsnit 5.3 i Lay om diagonalisering.
09:00-11:00
Opgaveregning i grupperne, se opgaveliste nedenfor.
11:00-12:00
            Forelæsning i Auditorium 4: Vi afslutter 5.3 om diagonalisering,  herunder sætning 2 fra §5.1. 

Opgaver

Lay §5.3: 1, 2, 3, 5, 6, 21, 22, 28.
Chapter 5, Supplementary Ex. (side 386-388): 1, 2, 3, 5, 8.

Prøveopgave 3  (udfordrende, men en aktuel 'papir' eksamensopgave. Giver en vigtig anvendelse af egenværdier indenfor løsning af differensligninger ('diskrete' differentialligninger).

Maple TA


Opdateret den 4. maj 2010 af HC.