SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


3. kursusgang

Mandag, den 15. februar 2010,  kl. 08:15 

Auditorium 4

Dagens program

08:15-09:00
Forelæsning i Auditorium 4. Repetition. Jeg repeterer afsnit 1.1 og dele af afsnit 1.2 i Lay. 
09:00-11:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
11:00-12:00
Forelæsning i Auditorium 4. Gennemgang af resten af afsnit 1.2 i Lay. Start på afsnit 1.3 i Lay. 

Opgaver

Alle MapleTA opgaver i dette semester er af 'homework/quizz' typen. Det betyder at man kan finde resultaterne af alle forsøg på at besvare dem under ens 'gradebook'.

Lay Section 1.1
Opgave 23 og 24, alle spørgsmål. Læs introduktionen til opgavetypen i Lay lige før opgave 23. Opgaverne findes også i MapleTA version som Lay1.1TF
Lay Section 1.1
Opgaverne 14, 16, 19, 21.
Lay Section 1.2
Opgaverne 1abcd, 3, 5, 7, 9.
MapleTA opgave
Løs opgaven lineaere ligninger 1. Hvis man ikke allerede har løst opgaverne 7 og 8 i intro , er det bedst at starte med dem, for at være sikker på, at man kan indtaste vektorer og matricer korrekt.

Maple

Maple kan udregne den reduceret trappeform af en matrix vha. følgende:
> with(linalg);
> A:=matrix([[1,2,3],[4,5,6]]);
> gaussjord(A);


Skrevet den 10. februar 2010 af H.C.