SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


6. kursusgang

Mandag, den 22. marts 2010,  kl. 8:15 

Auditorium 4

Dagens program

8:15-8:50
Repetition: Jeg repeterer afsnit 1.8 og 1.9 om standardmatricen hørende til en lineær transformation T :  Rn -> Rm.
09:00-11:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
11:00-12:00
Forelæsning i Auditorium 4. Lay §2.1 (evt. lidt af §2.2): Matrix algebra (sum og produkt af matricer).

Opgaver

Lay §1.8: 7, 9, 11, 17, 27, 31 og 35.
Lay §1.9: 1, 3, 15, 16, 17, 21, 23 og 33.

MapleTA træningsgopgaver: Lay1.8TF, Lay1.9TF, lineær afbildning 1.


Opdateret den 18. marts 2010 af H.C.