SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


7. kursusgang

Mandag, den 29. marts 2010,  kl. 08:15
Auditorium 4

Dagens program

08:15-08:55
           Repetition i Auditorium 4: sum og produkt af matricer.
09:00-11:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
11:00-12:00
Forelæsning i Auditorium 4. Lay §2.2: Invertible matricer og udregning af deres inverse.

Opgaver

Lay §2.1: 1, 3, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 23, 25, 27, 31, [37, 38, 40 (se Maple note nedenfor)].

Maple: En tilfældig 4×4-matrix kan i Maple 13 frembringes ved at vælge type: random i matrix menuen til venstre. Vælger man type: identity så får man identitetsmatricen.

Første del af opgave 37 kan derfor løses med følgende:
Lad A være en 4x4 tilfældig matrix og B være 4x4 identitetsmatricen. Så udføres
(A+B).(A-B)-(A^2+B)

Transponering af en matrix A opnås vha. højreklikmenuen.

Ønsker man f.eks. at udregne A20 for en n×n-matrix A, så kan det let gøres i Maple med
A^20.

MapleTA træningsgopgaver: Matrix multiplikation.


Opdateret af H.C. den 24/03/2010.