SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


8. kursusgang

Tirsdag, den 12. april 2010,  kl. 8:15 

Auditorium 4

Dagens program

08:15-09:00
Repetition: Lay §2.2; invertible matricer.
09:00-11:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
11:00-12:00
Forelæsning i Auditorium 4. Lay §2.2 (den resterende del), og Lay §2.3, hvor vi ser på en række ækvivalente betingelser
for invertibilitet af matricer. Vi når nok også lidt af Lay §2.8 om underrum af Rn.

Opgaver

Lay §2.2: 1, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 29, 31, 32.

Følgende opgave viser, hvorfor invertible matricer nødvendigvis må være kvadratiske.

• Antag, at T :Rn Rm  er en lineær afbildning, der er injektiv og surjektiv (på). Lad M={v1,v2, . . . ,vn} være lineært uafhængige vektorer i Rn. Vis, at {T(v1),T(v2), . . . ,T(vn)} er en mængde af lineært uafhængige vektorer i Rm. Argumentet viser, at m ≥ n.
• Betragt nu T−1 : Rm Rn. På samme vis som ovenfor vises, at n ≥ m, dvs. m = n.

MapleTA træningsgopgaver: matrix operationer 1, elementaer matrix.Opdateret den 6. april 2010 af H.C.