SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


9. kursusgang

Mandag, den 19. april 2010,  kl. 08:15
Auditorium 4

Dagens program

08:15-09:00
           Repetition i Auditorium 4: Lay §2.2, §2.3 om invertible matricer. Lidt om underrum, Lay §2.8.
09:00-11:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
11:00-12:00
Forelæsning i Auditorium 4. Lay §2.8 & §2.9: Underrum af Rn, dimension af underrum og rangen af matricer.

Opgaver

Lay §2.3: 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 27, 37 og 40.


Maple: Maple kan invertere matricer eksakt. Det kan det gøres med:

> with(linalg):
> C:=matrix([[1,1,2],[1,2,4],[2,-5,2]]);
> inverse(C);

Kommandoen transpose(C); giver den transponerede af C, og multiply(A,B); giver
matrixproduktet AB. De kan også kombineres: multiply(transpose(inverse(C)),K);

MapleTA træningsgopgavermatrix operationer 1, elementaer matrix.


Opdateret den 13. april 2010 af H.C.