Det Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Basisår
2009 - 2010

SE-Kursus Matematik 2A, MR2

Hold 3


Vigtigt! Hvis du ikke er registreret i MapleTA før fredag den 28. maj kl. 12:30 kan du ikke deltage i en stor del af MR2!

Introduktion

Dette kursus er en fri studieaktivitet, med et omfang på 1ECTS. Målet med kurset er ifølge studieordningen:
At udvikle de studerendes problemløsningsfærdigheder gennem eksempler hentet fra den lineære algebra samt at formidle løsningerne skriftligt og mundtligt.

Yderligere information om MapleTA/prøveeksamen: se nederst på siden.

Evaluering

Man består ved min 60% fremmøde. De studerendes fremmøde bliver noteret  af hjælpelæren.

Tidsplan 


Fredag den 28. maj 2010, 12:30-16:15.

Dagens tema: Opgaver med fokus på kapitel 1 & 2.
12:30-16:15
I grupperne: Opgaveregning, se listen nedenfor.
Opgaver:
[S.E.=Supplementary Exercises sidst i det pågældende kapitel i Lay]

Eksistens- og entydighed: S.E. 1: 5, 4.
Konsistente systemer: S.E. 1: 7.
Echelonform: S.E. 1: 8, 13.
Lineære transformationer: S.E. 1: 20.
Standardmatricer: S.E. 1: 21 og S.E. 2:8.
Linearkombinationer: 1.3.11+13.
Frembringelse: 1.4.13, 14, 21, 19 og 1.4.37 (begynd f.eks. med 4 erstatninger).
Lineær uafhængighed: S.E. 1: 14, 16, 17, 18, 19.
Basis: 2.8.17+19+20, 36 og 2.9.9, 11.
Koordinater: 2.9.7, 29.
Matrixprodukt: 1.4.25 og S.E. 2: 3, 5, 6.
Invers matrix: S.E. 2: 2, 9, 10.
Matrixligninger: S.E. 2: 7, 8, 18.
Injektiv/Surjektiv: 2.8.33+34 og S.E. 1: 4, 22 og S.E. 2: 17.
Nulrum: 2.8.35 og S.E. 2: 16.
Billedrum/Søjlerum: 2.8.23+25 og 2.9.15.
Rangformlen: 2.8.31, 32 og 2.9.21.
Udspændte underrum: 2.9.13.


"Papir" prøveopgaver: #1, #2 & #4.

MapleTA opgaver: se liste under tirsdag den 1. juni nedenfor.

Mandag den 31. maj 2010, 8:15-16:15.

Dagens temaer:  Teori/opgaver med fokus på kapitel 3 & 5. Prøveeksamen om eftermiddagen.
08:15-09:00
I Auditorium 1: oplæg til eftermiddagens prøveeksamen vha. MapleTA, herunder fordeling på computerrum.  Besvarelse af spørgsmål.
09:00-12:00
I grupperne: Opgaveregning med fokus på kapitel 3 & 5.
12:00-12:30
Frokostpause
12:30-16:15
I grupperne/computerrum: MapleTA prøveeksamen [bemærk: ingen lærer/hjælpelærer dækning under prøveeksamen. I tilfælde af problemer så kontakt Morten Nielsen i lærerophold, rum A200]. Bemærk også, at prøveeksamen først åbnes kl. 12:50.
Opgaver:
Determinanter: S.E. 3: 2+4, 5+6 og S.E. 5: 19+20+21
Elementarmatricer: S.E. 2: 15.
Egenværdiproblemer: 5.1.25+26 og S.E. 5: 2, 3, 4, 5
Egenværdier: 5.1.27, 5.2.19 og S.E. 5: 9, 13 (ignorer rådet).
Egenrum: 5.3.25+26.
Similaritet: 5.2.23, 24.
Diagonaliserbarhed: 5.3.25+26, 27 og S.E. 5: 8, 6.
Diagonalisering: S.E. 5: 18.


"Papir" prøveopgave
: #7.

Tirsdag den 1. juni 2010, 8:15-16:15. 

Dagens temaer:  Opgaveregning vha. MapleTA.
8:15-12:00
I grupperne: Gennemgå jeres prøveeksamen. Dernæst opgaverne nedenfor.
12:00-12:30
Frokostpause
12:30-13:15
I Auditorium 1: Kursets sidste samling. Spørgsmål til opgaverne/prøveeksamen.
13:15-16:15
I grupperne: Afsluttende opgaveregning, se opgaver nedenfor. Sidste chance for spørgsmål til lærer/hjælpelærer før eksamen. 
MapleTA opgaver:
Dernæst (kronologisk liste, udvælg de opgaver du mangler træning i)
"Papir" prøveopgave
: Opgave A.


Information om prøveeksamen [med forbehold for senere ændringer].

Vi har mandag eftermiddag en prøveeksamen. Hvis der er plads, er man velkommen til at tage prøveeksamen i computerrummene. Ellers kan man tage prøveeksamen på egen computer i grupperummene.

Computerrummene er B144, B233, B348, D316.

Prøveeksamen består af et sæt MapleTA spørgsmål. Det er i form af en 'quizz/homework assignment'. Der er en tidsgrænse på 3 timer fra start af besvarelse, og man har totalt set kun 3 (tre) forsøg på prøveeksamensarket. I modsætning til den rigtige eksamen vil opgavesættet blive rettet af MapleTA med det samme, når I trykker på 'grade'. Resultatet vil også umiddelbart være tilgængeligt.

BEMÆRK: Efter første afvikling af prøveeksamen vil der være 2 (to) tilbageværende forsøg; brug dem med omtanke!! Man får ikke flere forsøg!!

Tirsdag formiddag skal I gennemgå jeres besvarelse, som er gemt i hver studerendes 'gradebook'. Baseret på jeres besvarelserne ved prøveeksamen gennemgår jeg nogle af opgaverne tirsdag eftermiddag.

Praktiske forhold vedr. MapleTA

Kursets MapleTA side er her.

Om eksamen (tidsplan, retningslinjer mv.)

Se den officielle side her.
Skrevet d.13 maj 2010 af HC